Bademiljø.no

Visste du at du har plikt til å energimerke boligen din, hvis du skal selge eller leie ut?

Energimerkeordningen er til for å stimulere til økt oppmerksomhet rundt bygningers energitilstand og muligheter for å redusere energibruk i bygninger. Du kan enkelt energimerke din bolig over internett, og når denne er gjennomført vil du få en energiattest. Energiattesten vil fortelle deg om bygningens energibehov, i hvilken grad energibehovet kan dekkes av alternative energikilder og om hvilke tiltak som kan bidra til å gjøre boligen din mer energieffektiv.

For å være sikker på at miljøoppgraderingene dine får den ønskede effekten, kan det være lurt å få utført en termografering som viser hvor boligen din lekker varme. Dette må gjennomføres om vinteren.

www.energimerking.no kan du lese mer og få hjelp.