Bademiljø.no

Hva er en varmepumpe, og hvordan fungerer en varmepumpe?

Hva er en varmepumpe, og hvordan fungerer en varmepumpe?

Naturen er full av energi. En varmepumpe gjør det mulig å utnytte naturlig lagret energi ved å omsette dette til oppvarming av bolig og til oppvarming av vann. Man kan hente ut lagret energi fra fjellgrunn, jord, luft og sjøvann. Dette er en utømmelig og miljøvennlig energikilde. Bademiljø har avtale med flere leverandører som leverer varmepumper og/eller systemer - NIBE, OSO Hotwater, Toshiba, Vaillant, og Mitsubishi.

Hvordan energi blir omdannet fra luft:

 • Omdanner energi fra uteluften til varme i boligens vannbårne varmesystem (radiatorer eller gulvvarme)
 • Kan produsere varmtvann
 • Fulldekkende varmesystem

Hvordan energi blir omdannet fra sjø:

 • Henter energi fra fjell, jord eller sjø via en væske som sirkulerer i en slange og overfører varme til boligens vannbårne varmesystem
 • Kan produsere varmtvann
 • Er mer effektiv enn luft/vann ved lave utetemperaturer
 • Fulldekkende varmesystem

Hvordan energi blir omdannet fra jord:

 • Henter energi fra fjell, jord eller sjø via en væske som sirkulerer i en slange og overfører varme til boligens vannbårne varmesystem
 • Kan produsere varmtvann
 • Er mer effektiv enn luft/vann ved lave utetemperaturer
 • Fulldekkende varmesystem

Hvordan energi blir omdannet fra fjell:

 • Henter energi fra fjell, jord eller sjø via en væske som sirkulerer i en slange og overfører varme til boligens vannbårne varmesystem
 • Kan produsere varmtvann
 • Er mer effektiv enn luft/vann ved lave utetemperaturer
 • Fulldekkende varmesystem

SPØR OSS I BADEMILJØ

Bademiljøbedrifter - varme og energiBademiljø fører kun produkter fra anerkjente leverandører. Se oversikten over hvilke Bademiljøbedrifter som jobber med varme og energiløsninger, så får du hjelpen du trenger til å velge riktig varmepumpe og med installasjon av fagfolk.