Bademiljø.no

Støtteordninger fra ENOVA

Støtteordninger fra ENOVA

Å energieffektivisere boligen kan være kostbart, men betaler seg i form av lavere energikostnader og bedre inneklima, i tillegg til at du er med på å skåne miljøet. Heldigvis finnes det statlige støtteordninger som kan gjøre det mer overkommelig. Enova støtter en rekke energitiltak som vil gjøre boligen din enda bedre å leve i.

Ønsker du å investere i energitiltak i boligen har du nå rett til å få tilbake penger. Det finnes to måter å få tilbake investeringen på:

1 GJENNOMFØRING AV MINDRE ENERGITILTAK 

Ved å gjennomføre tiltak som inngår i Enovatilskuddet, for så å sende inn kvittering eller faktura, vil Enova tilbakebetale deler av utgiften. Avhengig av hvilke tiltak du velger har du rett til å få tilbake mellom 2 500-150 000 kroner. Enovatilskuddet gjelder energitiltak i eksisterende boliger og i nybygg. For å få tilbake penger gjennom Enovatilskuddet må kostnadene være fra de siste 12 månedene. 

Tiltak som gir rett til tilskudd:

 • Energirådgivning
 • Pris- og effektstyrt energilagringssystem for boliger
 • Smart varmtvannsbereder
 • Tiltaksbonus - vannbårent anlegg
 • Akkumulatortank
 • Solcelleanlegg
 • Solfanger
 • Væske-til-vann-varmepumpe
 • Vannbåren varme
 • Varmepumpebereder
 • Bio-ovn med vannkappe
 • Biokjel
 • Varmegjenvinning av gråvann
 • Oppgradering av bygningskroppen
 • Balansert ventilasjon

2 STØTTE TIL OMFATTENDE OPPGRADERING OG NYBYGG

Ved større energioppgraderinger av en bolig kan du søke Enova om støtte før du setter i gang prosjektet. Hvis du får innvilget søknaden betyr det at prosjektet er forhåndsgodkjent og du kan starte oppgraderingen. Etter ferdigstilt prosjekt sender du inn nødvendig dokumentasjon og får dekket deler av utgiftene.

Les mer om kriterier og tiltak Enova støtter her

Med forbehold om feil og endringer. Alle spørsmål om Enovatilskuddet og andre støtteordninger kan rettes til Enovas svartjeneste på telefon 800 49 003, eller per e-post til post@enova.no. Du kan også bruke chat eller lese mer på www.enova.no.