Bademiljø.no

Støtteordninger fra ENOVA

Å energieffektivisere boligen kan være kostbart, men betaler seg i form av lavere energikostnader og bedre inneklima, i tillegg til at du er med på å skåne miljøet. Heldigvis finnes det statlige støtteordninger som kan gjøre det mer overkommelig. Enova støtter en rekke energitiltak som vil gjøre boligen din enda bedre å leve i.

Ønsker du å investere i energitiltak i boligen har du nå rett til å få tilbake penger. Det finnes to måter å få tilbake investeringen på:

1 GJENNOMFØRING AV MINDRE ENERGITILTAK 

Ved å gjennomføre tiltak som inngår i Enovatilskuddet, for så å sende inn kvittering eller faktura, vil Enova tilbakebetale deler av utgiften. Avhengig av hvilke tiltak du velger har du rett til å få tilbake mellom 2 500-30 000 kr. Enovatilskuddet gjelder energitiltak i eksisterende boliger og i nybygg. For å få tilbake penger gjennom Enovatilskuddet må kostnadene være fra de siste 18 månedene, med unntak av energirådgiving der fristen er 12 måneder. 

Tiltak som gir rett til tilskudd:

 • Energirådgivning
 • Akkumulatortank
 • Fjerning av oljefyr og tank*
 • Fjerning av oljekamin og tank*
 • Varmepumpe luft-vann*
 • Varmepumpe væske-vann*
 • Avtrekksvarmepumpe
 • Vannbåren varme
 • Biokjel*
 • Bio-ovn med vannkappe
 • Oppgradering av bygningskroppen
 • Varmestyringssystem
 • Varmegjenvinning av gråvann
 • Balansert ventilasjon
 • Solfanger
 • El-produksjon

*Du kan få støtte når du fjerner oljefyr og oljetank samtidig som du legger om til en varmeløsning ENOVA støtter. Det er viktig å merke seg av støtten avvikles når forbudet trer i kraft i 2020, samt at maksstøtten for varmeløsningene varmepumpe og biokjel reduseres fra 1. juni 2019. For å få dagens støttesats til disse varmeløsningene når du fjerner oljefyren, må tiltaket både være gjennomført og registrert innen 1. juni 2019!

2 STØTTE TIL OMFATTENDE OPPGRADERING OG NYBYGG

Ved større energioppgraderinger av en bolig kan du søke Enova om støtte før du setter i gang prosjektet. Hvis du får innvilget søknaden betyr det at prosjektet er forhåndsgodkjent og du kan starte oppgraderingen. Etter ferdigstilt prosjekt sender du inn nødvendig dokumentasjon og får dekket deler av utgiftene.

Nivåene for støtte er delt i to. Kravene for å få støtte på nivå 1 (maksimalt 125 000 kr) er høyere enn på nivå 2 (maksimalt 110 000 kr).

Les mer om kriterier og tiltak Enova støtter her

Med forbehold om feil og endringer. Alle spørsmål om Enovatilskuddet og andre støtteordninger kan rettes til Enovas svartjeneste på telefon 800 49 003, eller pr. e-post til post@enova.no. Du kan også bruke chat eller lese mer på www.enova.no.