1. Generelt 

Disse salgsbetingelsene gjelder for salg av produkter fra en Bademiljø-butikk til forbruker. Klikk og hent er en reservasjonsløsning der varer reserveres på nett for avhenting og betaling i butikk. Endelig bestilling skjer først når butikk og kunde er blitt enig om pris, leveringstid og andre forhold. Angrerettloven gjelder derfor ikke for slike bestillinger. Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, ordrebekreftelse og annen korrespondanse avtalegrunnlaget for kjøpet.

2. Bestilling

Nettbutikken er organisert på en slik måte at den viser Bademiljø sitt tilgjengelige sortiment på nett med veiledende priser. Kunden sender via nettbutikken en forespørsel til valgt Bademiljø-butikk. Butikken kontakter kunden for å informere om levering, eventuelle fraktkostnader og ønsker om montering. Det gjøres ikke en bindende avtale før butikken har sjekket tilgjengelighet av varene og bekreftet dette med kunde, samt at kunde har akseptert ordrebekreftelsen.

3. Levering og montering

Bestilt vare hentes hos den valgte Bademiljø-butikken dersom ikke annet er avtalt. Tidspunkt for levering følger av ordrebekreftelsen eller annen kommunikasjon. Butikken vil informere kunden når varene har ankommet sitt utsalgssted. Levering anses normalt å ha funnet sted når varene er i kundens besittelse. Retur av gamle varer er ikke inkludert i tilbudet.

Ved levering utenfor utsalgsstedet må transport, leveringssted, tidspunkt og andre forhold avtales nærmere.

Vi kan montere alle produkter, og avtale om dette gjøres med butikken.

I de tilfeller kunden er ansvarlig for at levering og montering ikke kan gjøres som avtalt, kan butikken kreve å få dekket sine kostnader.

4. Produktet

Bademiljø tilstreber å gi mest mulig korrekte opplysninger om våre produkter. Vi må likevel ta forbehold om trykk-, skrive-, eller system-feil, og du blir kontaktet om din bestilling må rettes som følge av feil pris. Du har da rett til å endre eller annullere din bestilling.

5. Priser

Prisene som er oppgitt i nettbutikken inkluderer merverdiavgift. Butikken vil informere deg om eventuelle fraktkostnader før bestilling blir iverksatt. På elektriske varer kan det også bli tillagt miljøgebyr i samsvar med gjeldende regler.

Opplysninger om de totale kostnadene kjøperen skal betale, inklusive alle avgifter (merverdiavgift og miljøgebyr) og leveringskostnader (frakt, porto og fakturagebyr) samt spesifisering av de enkelte elementene i totalprisen, informeres om før varene blir satt i bestilling.

6. Betaling

Butikken kan kreve forskuddsbetaling før bindende bestilling gjøres. Behovet for forskuddsbetaling er avhengig av den totale størrelsen på orderen. Ved avtale om forskudd vil ordren bli bestilt når avtalt forskudd er innbetalt. Restbeløp betales kontant ved henting eller levering. Ved avtalt kredittid er standard betalingsbetingelser netto per 10 dager. Ved kredittsalg har butikken rett til å ta betalt for fakturagebyr. Kunder må også regne med å bli kredittvurdert ved kredittsalg. Ved forsinkelser som skyldes kjøper skal betaling skje i forhold til opprinnelig plan.

7. Undersøkelse av varen

Ved mottak må kjøper undersøke varen grundig og reklamere åpenbare mangler i henhold til forbrukerlovens bestemmelser. Det samme gjelder for mangler som først kan oppdages etter montering eller at varen er tatt i bruk. Dette gjelder også når kunden senere oppdager mangler ved produktet som gir grunnlag for reklamasjon.
Reklamasjonsretten bortfaller hvis det er gjort inngrep i varen. Det samme gjelder dersom skade oppstår som følge av ukyndig eller feilaktig bruk, mangelfullt vedlikehold eller andre ytre påvirkninger.

8. Reklamasjon

En reklamasjon skal gjøres så snart som mulig etter at feilen oppdaget. Ved reklamasjon etter 6 måneder etter varen er mottatt må du kunne sannsynliggjøre at feilen var til stede når du fikk varen. Reklamasjonsretten gjelder ikke feil forårsaket av normal slitasje, skader ved lagring samt andre feil som kan skyldes kunden. Du kan reklamere inntil to år etter at du mottok varen, og inntil fem år dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lengre.

Alle reklamasjoner skal vurderes, og i noen tilfeller må reklamasjonen vurderes av leverandøren. Dersom ikke reklamasjonen kan håndteres på stedet vil du få en skriftlig bekreftelse på mottak av reklamasjon.

9. Angrerett

Klikk og hent er en reservasjonsløsning der varer reserveres på nett for avhenting og betaling i butikk. Endelig bestilling skjer først når butikk og kunde er blitt enig om pris, leveringstid og andre forhold. Angrerettloven gjelder derfor ikke for slike reservasjoner.

10. Konfliktsløsning

Partene skal prøve å løse tvister ved saklig diskusjon og minnelighet. Dersom man ikke lykkes med dette kan saken bringes inn for forbrukerrådet. Partene bør forsøke alle andre muligheter før saken bringes inn for domstolene.