Bademiljø, som en del av VVS Norge og Mestergruppen, ønsker Åpenhetsloven velkommen og tar våre forpliktelser på alvor. Vi har et spesielt ansvar og mulighet til å påvirke etterlevelse av grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, både internt og hos våre leverandører og samarbeidspartnere.

Vi opprettholder høye standarder for forretningsetikk, kvalitet og miljø, og vår tilnærming til anskaffelser, kontraktsoppfølging og samarbeid sikrer respekt for menneskerettigheter og gode arbeidsforhold.

Les mer om vårt bærekraftsarbeid og Åpenhetsloven her, samt våre etiske retningslinjer og forventninger til leverandører og samarbeidspartnere.