Spar penger og få bedre inneklima med en varmepumpe

En varmepumpe kan beskrives litt som et omvendt kjøleskap: i stedet for å pumpe varme ut, transporterer den varmen som er utenfor, inn. Varmepumper kan hente varme fra ulike varmekilder som uteluften, jordsmonnet, sjøen, grunnvannet eller berggrunnen. Utnyttelsen av denne varmen resulterer i lavere oppvarmingskostnader, hvilket vil si at du sparer penger samtidig som det bedrer inneklimaet ditt.

Det finnes 3 ulike varmepumpesystemer – klikk på ikonene under for å lese mer.

 • Luft/luft

 • Luft/vann

 • Væske/vann

Luft/luft

Spar kr. 4.800 i året

En luft/luft-varmepumpe henter varme fra luften ute , hever temperaturen på varmen og fordeler den som varm luft inne. Varmepumpen egner seg godt for boliger med elektriske panelovner og/eller vedfyring som et supplement. Luft/luft-varmepumpene har avanserte filterløsninger som renser luften på vei igjennom systemet og bidrar til et bedre inneklima. Gjennomsnittlig levetid på denne type varmepumpe er ca. 15 år.

En luft/luft-varmepumpe vil kunne redusere energibruken din med 4.800 kWh/år. Med en gjennomsnittlig levetid på 10 år gir det en total energibesparelse på 48.000 kWh, som tilsvarer kr 48.000*.

*Ved gjennomsnittlig strømpris på 1 kr/kWh

Luft/vann

Spar kr. 8.800 i året

En luft/vann-varmepumpe henter varme fra luften ute, hever temperaturen på varmen og avgir den via vann. Varmepumpen egner seg godt for boliger med vannbåren oppvarming, som f eks gulv- eller radiatorvarme, og kobles enkelt til eksisterende anlegg. Varmeeffekten er opptil 3,5 ganger den strømmen som tilføres. Luft/vann-varmepumper har en levetid på ca. 15 år og nedbetales som regel i løpet av 6-10 år.

Varmepumpen vil kunne spare inn 8.800 kWh/år og med en gjennomsnittlig levetid på 10 år gir det en total energibesparelse på 88.000 kWh, tilsvarende kr 88.000*.

*Ved gjennomsnittlig strømpris på 1 kr/kWh

Væske/vann

Spar kr. 13.300 i året

En væske/vann-varmepumpe kan hente varme fra forskjellige varmekilder, som f eks grunnfjellet. Pumpen hever temperaturen på varmen på vei opp og avgir den via vann. Denne type varmepumpe egner seg godt for boliger med vannbåren oppvarming, som f eks gulv- eller radiatorvarme, og kobles enkelt til eksisterende anlegg. Varmeeffekten er opptil 4 ganger den strømmen som tilføres. Hovedfordelene med en væske/vann varmepumpe er at den benytter en stabil varmekilde og at systemet i mindre grad er avhengig av tilleggsvarme enn det luftbaserte systemer er.

Varmepumpen vil kunne spare inn 13.300 kWh/år og med en gjennomsnittlig levetid på 15 år gir det en total energibesparelse på 199.500 kWh, tilsvarende kr 199.500*.

*Ved gjennomsnittlig strømpris på 1 kr/kWh

Hvilken boligtype har du?

 • Enebolig

 • Rekkehus / Flermannsbolig

 • Leilighet / Blokk

Enebolig

I en enebolig kan du i utgangspunktet installere et hvilket som helst varmepumpesystem. Har boligen vannbåren varme, som f eks oljefyr, er det enkelt å installere et luft/vann-system eller et væske/vann-system.

Rekkehus / Flermannsbolig

I et rekkehus eller flermannsbolig kan du i utgangspunktet installere et hvilket som helst varmepumpesystem. Man kan spare store strømutgifter ved å gå sammen om investeringen. Mange hus har allerede vannbåren varme, som gjør det enkelt å installere et luft/vann-system eller et væske/vann-system.

Leilighet / Blokk

Bor du i leilighet eller i blokk bør du kontakte styret ditt og høre hva som gjelder der du bor. Kontakt gjerne Bademiljø for råd og veiledning om hvilke varmepumpeløsninger som kan hjelpe borettslaget spare penger og bedre inneklimaet.

Hvor i landet bor du?

 • 1. Sør-Norge + Innland
 • 2. Sør-Norge + Kyst
 • 3. Sør-Norge + Høyfjellet
 • 4. Midt-Norge + Kyst
 • 5. Midt-Norge + Innland
 • 6. Nord-Norge + Kyst
 • 7. Finnmark + Innland Troms

Sør-Norge + Innlandet

Du kan benytte alle varmepumpesystemene, men på grunn av de lave temperaturene på vinteren der du bor vil vi i første rekke anbefale et væske/vann-system. Dette systemet benytter en stabil varmekilde som ikke påvirkes av temperatur eller andre sesongvariasjoner. En væske/vann-varmepumpe er den mest besparende løsningen og den med lavest behov for vedlikehold.

Sør-Norge + Kyst

Du kan benytte alle varmepumpesystemene. Likevel vil vi anbefale et luft/luft-system da du bor i lavlandet og relativt kystnært der vintrene ikke er så harde. Har boligen din vannbåren oppvarming, kan du også vurdere et luft/vann-system.

Sør-Norge + Høyfjellet

Du kan benytte alle varmepumpesystemene, men på grunn av de lave temperaturene på vinteren der du bor vil vi i første rekke anbefale et væske/vann-system. Dette systemet benytter en stabil varmekilde som ikke påvirkes av temperatur eller andre sesongvariasjoner. En væske/vann-varmepumpe er den mest besparende løsningen og den med lavest behov for vedlikehold.

Midt-Norge + Kyst

Du kan benytte alle varmepumpesystemene. Likevel vil vi anbefale et luft/luft-system da du bor i lavlandet og relativt kystnært der vintrene ikke er så harde. Har boligen din vannbåren oppvarming, kan du også vurdere et luft/vann-system.

Midt-Norge + Innland

Du kan benytte alle varmepumpesystemene, men på grunn av de lave temperaturene på vinteren der du bor vil vi i første rekke anbefale et væske/vann-system. Dette systemet benytter en stabil varmekilde som ikke påvirkes av temperatur eller andre sesongvariasjoner. En væske/vann-varmepumpe er den mest besparende løsningen og den med lavest behov for vedlikehold.

Nord-Norge + Kyst

Du kan benytte alle varmepumpesystemene. Likevel vil vi anbefale et luft/luft-system da du bor i lavlandet og relativt kystnært der vintrene ikke er så harde. Har boligen din vannbåren oppvarming, kan du også vurdere et luft/vann-system.

Finnmark + Innland Troms

Du kan benytte alle varmepumpesystemene, men på grunn av de lave temperaturene på vinteren der du bor vil vi i første rekke anbefale et væske/vann-system. Dette systemet benytter en stabil varmekilde som ikke påvirkes av temperatur eller andre sesongvariasjoner. En væske/vann-varmepumpe er den mest besparende løsningen og den med lavest behov for vedlikehold.

Hvordan varmer du opp boligen din i dag?

 • Vannbårent system

 • Elektrisitet via panelovner

Vannbårent system

Siden du allerede har et vannbårent system i boligen din, er det enkelt og kostnadseffektivt å installere en varmepumpeløsning. Du kan i utgangspunktet benytte både et luft/vann-system eller væske/vann-system, men vi anbefaler at du velger løsning basert på hvor i landet du bor.

Elektrisitet via panelovner

Bruker du vanlige panelovner vil et luft/luft-system passe bra. Da kan du redusere bruken av ovnene og i mange tilfeller også fjerne enkelte av dem. I sum vil dette utgjøre store, positive utslag på strømutgiftene dine. En luft/luft-varmepumpe gir en jevn og lun varme, som resulterer i et veldig behagelig inneklima. Har du planer om å pusse opp, kan du også vurdere en løsning med vannbåren varme.

 • Luft/luft

 • Luft/vann

 • Væske/vann

Du bør velge en luft/luft-varmepumpe Luft/luft

Spar kr. 4.800 i året!

Basert på valgene dine, vil en luft/luft-varmepumpe passe boligen din best. Varmepumpen sørger for jevn og god varme året rundt samt kjøling på varme sommerdager. Partikkelfilteret renser luften på vei gjennom pumpen og bidrar til et bedre og friskere inneklima. Systemet er lett å installere og kan etterinstalleres i de fleste boliger. Selve investeringskostnadene er lave i forhold til energibesparelsen.

En luft/luft-varmepumpe vil kunne redusere energibruken din med 4.800 kWh/år. Med en gjennomsnittlig levetid på 10 år gir det en total energibesparelse på 48.000 kWh, som tilsvarer kr 48.000*.

*Ved gjennomsnittlig strømpris på 1 kr/kWh

Du bør velge en luft/vann-varmepumpe Luft/vann

Spar kr. 8.800 i året!

Basert på valgene dine, vil en luft/vann-varmepumpe passe boligen din best. Varmepumpesystemet kobles enkelt til ditt eksisterende vannbårne varmeanlegg og avgir en lun og god varme via gulv- og/eller radiatorvarme. Samlet sett gir dette bedre varmedistribusjon og en jevnere varme – særlig gunstig for oppvarming og bruken av tappevann. Installasjonen krever ingen boring eller graving, og har en langt lavere investeringskostnad enn væske/vann-varmepumper.

Varmepumpen vil kunne spare inn 8.800 kWh/år og med en gjennomsnittlig levetid på 10 år gir det en total energibesparelse på 88.000 kWh, tilsvarende kr 88.000*.

*Ved gjennomsnittlig strømpris på 1 kr/kWh

Du bør velge en væske/vann-varmepumpe Væske/vann

Spar kr. 13.300 i året

Basert på valgene dine, vil en væske/vann-varmepumpe passe boligen din best. Med dette varmepumpesystemet er du sikret høy varmefaktor gjennom hele fyringssesongen, takket være en stabil og høy temperatur på varmekilden. Varmepumpesystemet kobles enkelt til ditt eksisterende vannbårne anlegg og sørger for bedre varmedistribusjon og en jevnere varme – særlig gunstig er det for oppvarming og bruken av tappevann. Investeringskostnadene er relativt store, men i lys av den totale energibesparelsen vil det absolutt lønne seg over tid.

Varmepumpen vil kunne spare inn 13.300 kWh/år og med en gjennomsnittlig levetid på 15 år gir det en total energibesparelse på 199.500 kWh, tilsvarende kr 199.500*.

*Ved gjennomsnittlig strømpris på 1 kr/kWh

Våre varmepumpeleverandører