Bademiljø.no

6 tips når du skal installere avløpsrenseanlegg på hytta

Ønsker du ha innlagt vann på hytta eller fritidshuset trenger du en utslippstillatelse fra kommunen der hytta befinner seg. Ekspert på avløpsløsninger for hytter og hus hos Odin Miljø, Runar Henriksen, har 6 råd til deg som skal installere avløpsrenseanlegg på hytta.

TIPS 1 - BRUK SERIØSE AKTØRER

Det er mange aktører som tilbyr systemer for å rense avløpsvann. Ikke alle aktørene er nødvendigvis like opptatt av kundens ve og vel. Derfor anbefaler vi å undersøke en del ting før du går i gang.

- Bruk profesjonelle aktører til å søke og prosjektere løsningen. Det må søkes om både utslippstillatelse og byggetillatelse. Den som prosjekterer finner ut hvilken løsning som er akseptabel der du har hytte, sier Runar Henriksen hos Odin Miljø.

Har entreprenøren papirene i orden? Ta en titt på nettsidene, ser sidene seriøse ut? Står det ikke noe om sertifiseringer og godkjenninger, spør etter det. Spør om referanseprosjekter. Hva sier kundene? En titt på Facebook kan også si litt om i hvilken grad leverandøren har fornøyde kunder. 

Ekspert på renseanlegg Runar Henriksen fra Odin Miljø

EKSPERT PÅ RENSEANLEGG: Runar Henriksen er ekspert på renseanlegg for hus og hytter hos Odin Miljø.

Vi anbefaler også et generelt søk på internett. Uheldig omtale i mediene kan ofte avdekkes. Spør venner og familie om de kjenner til bedriften du vurderer å bruke.

- Bademiljø Fauske Rør er et godt eksempel på en seriøs aktør som vi samarbeider med i Salten. Vi forstår at det ikke alltid er så enkelt for forbrukere å orientere seg om leverandører, så gå for en som har masse erfaring med våre produkter, anbefaler Runar Henriksen videre.

TIPS 2 - IKKE GÅ FOR RENSELØSNINGEN SOM ER BILLIGST I INNKJØP

Når det er på tide å velge renseløsning, sjekk hva installasjonen vil koste og hva driftskostnadene vil bli. Det rimeligste renseanlegget kan være langt dyrere i drift på grunn av hyppig tømming og høye driftskostnader. Dersom noen lokker med lettvinte løsninger og installasjoner bør man være skeptisk.

Renseanlegg ved havet fra Odin Miljø

VED HAVET: Eksempel på renseanlegg med utslipp til sjø. Det er viktig at tankene settes ned i henhold til produsentens anvisninger.

TIPS 3 - TEKNISK GODKJENNING

Sjekk at produktet som velges har teknisk godkjenning fra Sintef Byggforsk. Hvis ikke får du en mye lengre vei å gå. Les den tekniske godkjenningen, det er her du kan skille produktene fra hverandre. Det er i den tekniske godkjenningen du kan se begrensninger i forbindelse med installasjon, tømmefrekvens med mer.

TIPS 4 - ADKOMST

En ting er å grave ned et renseanlegg, men man må også sikre at tanken kan tømmes på en enkel måte. Er det adkomst for septikbil? Å kompostere avfallet fra toalettet i hagen er ikke en godkjent løsning. Et renseanlegg tømmes vanligvis en gang per år, alt ettersom hvor mye hytta brukes og hvor mange man er.

Dersom det finnes en kommunal tømmeordning vil man inngå i denne. Hvis ikke må du selv bestille tømming, fortsetter Runar Henriksen.

Avløpsanlegg på Rødås

TIPS 5 - SERVICEAVTALE

Pass på å inngå serviceavtale på anlegget. Dette er et krav, både i forurensningsforskriften og i utslippstillatelsen fra kommunen. Da blir anlegget fulgt opp, det etterfylles kjemikalier og du er sikker på at anlegget fungerer som det skal.

Odin Batchpur 5 pe minirenseanlegg fra Odin Miljø

MINIRENSEANLEGG: Odin Batchpur 5 pe minirenseanlegg som installeres til et fritidshus.

TIPS 6 - SIKRE GOD DRIFT ÅRET RUNDT

På hytta har man en annet bruksmønster enn hjemme. Her kan det være tomt mange uker i strekk. Dersom man benytter renseanlegg på hytta er det viktig å lytte til de rådene leverandøren gir med tanke på drift av anlegget i de periodene. På den måten sikrer man problemfritt avløp året rundt.

For å komme i gang, ta kontakt med en installatør som Bademiljø Fauske Rør. De kan være bindeleddet mellom deg og kommunen og hjelpe med eventuelle søknader. De kan ta en befaring på hytta, også en digital befaring med mobilen, enkelt og greit.

Flere tips og mer inspirasjon fra Fauske Rør

Flere nyttige verktøy