Bademiljø.no

6 tips om vann på hytta eller fritidsboligen

Vann på hytta kan være det som løfter hyttelivet enda noen hakk. Hva skal til og hva må du passe på for å få vann på hytta? Rørleggermester og daglig leder Bård Lyng Olsen hos Fauske Rør deler 6 tips som hjelper deg på veien.

Pandemien har gjort det enda mer attraktivt å ha en hytte. Når det ikke har vært mulig eller trygt å reise utenlands, har vi oppsøkt hyttene i helger og ferier. De fleste hyttene som bygges i dag er nærmest å regne som små eneboliger. De har gjerne samme standard og komfort som hjemme - om ikke bedre. Innlagt vann, vann i kranene, dusj og toalett er en selvfølge for mange. Ikke alle hytter har innlagt vann eller strøm, men drømmer du om å løfte komforten på hytta noen hakk opp, kan vi hjelpe deg på veien.

Innlagt vann på sommerhytta

ØK KOMFORTEN: Vann på hytta kan løfte hyttelivet enda noen hakk.

Les også: Det gode livet på hytta med innlagt vann

1. SØK KOMMUNEN

Skal du ha innlagt vann på hytta, må du søke kommunen. Det er fordi innlagt vann omfattes av regelverket om utslipp og krav til rensing, siden vannet som går inn i hytta også må slippes ut. Det gjelder både om du skal bygge ny hytte eller legge inn vann på en eksisterende hytte. Spesielle regler kan også gjelde i sårbare eller vernede områder. Hva som gjelder for din hytte har kommunen den ligger i en oversikt over.

Å søke om å legge inn - og slippe ut vann fra hytta, krever en forenklet søknad, den samme du bruker om du skal bygge garasje. Å søke kommunen er noe av det vi som rørleggerbedrift ofte hjelper med.

Renseanlegg fra Odin Miljø løftes på plass på hytta

RENSEANLEGG: Innlagt vann på hytta eller fritidsboligen krever at vannet som slippes ut må renses. Her løftes en renseanlegg fra Odin Miljø på plass.

2. SOMMERVANN

“Sommervann” er et uttrykk som er kjent for mange med hytter eller fritidseiendommer. Da mener vi gjerne at det kun er vann på hytta på sommeren når det ikke er fare for frost. Sommervann er per definisjon vann du henter fra en kran ute på veggen, og det har du lov til å slippe ut fra hytta uten søknad.

- Mange er ikke klar over at dersom du har innlagt vann på hytta om sommeren, og det er trykk på vannet for å få vann i kranene, da har du ikke lenger “sommervann”. Da har du innlagt vann. Skulle du være så uheldig å få en vannlekkasje, er det ikke sikkert forsikringen dekker skaden hvis du ikke har kommunal godkjenningen i orden, presiserer Bård.

Les om vår 10 års garnati på tett bad

3. FROSTSIKRING OG VANNSKADESIKRING

Har du vann innlagt vann på hytta må du sikre vannrørene mot frost. Ved å ta noen forholdsregler kan du unngå brysomme og kostbare vannskader på grunn av frost.

 • Steng vannet. En gylden regel er å alltid stenge av vannet og tømme rørene for vann når hytta ikke er i bruk. Det bidrar til å begrense omfanget av en eventuell vannskade, også om det ikke er frost.
 • Tinekabel. Med en tinekabel inni eller utenpå rørene unngår du at vannet fryser. En termostat regulerer hvor mye strøm som trengs, og krever ikke mer strøm enn at vannet i røret er over frysepunktet. Har du ikke strøm på hytta, kan du få strøm fra et solcellepanel med batteripakke. 
 • Isolere rørene. Du bør isolere rørene godt for å unngå frost og vannskader.
 • Legg kjøkken og bad i tilknytning til hverandre. Når du planlegger hvor bad og kjøkken skal være på hytta, tenk at jo kortere rørstrekk mellom rommene med innlagt vann, jo bedre er det. Det gir mindre rør å holde frostfrie.
 • Samle avløpene. Samle avløpene fra dusj og servant, og lag så få “hull” ut av hytta som mulig. Det gir færre muligheter for frost. I tillegg minsker du muligheten for at skadedyr som mus kommer seg inn i hytta via avløpene.
 • Frostvæske i sluket. Når du forlater hytta og det er fare for frost, hell frostvæske i sluket. Vann som fryser utvider seg, og kan sprenge det meste i stykker! Om det er trykk på rørene i tillegg, kan vannskadene bli omfattende.
 • Vannet inne i kranen kan også fryse. Sørg også for å tømme blandebatterier og vannsisternen på toalettet. Lag deg en sjekkliste for å tømme alle stedene det kan stå vann. Det finnes også egne kraner som er frostsikre, de koster imidlertid litt mer.
 • Få vannet til å renne ut av rørene. For å unngå at vann blir liggende i rørene, kan du få laget et system hvor alt vannet renner ut etter bruk.

Rørlegger som legger tinekabel på hytta for å hindre at vannet fryser i rørene

UNNGÅ FRYSTE RØR PÅ HYTTA: Med en tinekabel inni eller utenpå rørene unngår du at vannet fryser.

- Når vi legger opp vann på en hytte, pleier vi å anbefale en løsning hvor vannet renner ut av seg selv, legger rørleggermester Bård til.

4. VÅTROM MÅ VÆRE TETTE

Det er like viktig at våtrom er tette på hytta som hjemme. Det er like kostbart å utbedre vannskader på hytta som hjemme, og like ergerlig. Et tett og solid gulvbelegg minsker faren for vannskader, om uhellet likevel skulle være ute.

Og trodde du at gulvbelegg er utrendy og kjedelig? Utvalget av gulvbelegg er mye større enn for kun få år siden, da “alle” skulle legge flis. Et tett og pent gulvbelegg sammen med membran og egnede baderomsplater kan minske faren for vannskader både hjemme og på hytta.

Vi i Bademiljø Fauske Rør har spesialisert oss på tette baderom, og gir 10 års garanti på at badet er tett!

Bestill tid med baderomsdesigner

5. HVILKEN VANNKILDE SKAL DU HENTE VANN FRA

Det er flere måter å få vann på hytta. Å skille mellom hva vannet skal brukes til er også en løsning, siden det er andre krav til vann som skal drikkes og brukes i matlagingen enn vaskevann.

En innsjø kan være en god vannkilde for vann på hytta

VANNKILDE: En elv, bekk, et vann eller en innsjø kan være egnede vannkilder til hytta eller fritidsboligen. Foto fra Damien Schnorhk, Pexels.

 • Bore etter vann. Mange borer etter vann. Vær oppmerksom på at det krever kjørevei frem til hytta for å få på plass utstyret som trengs for å bore.
 • Vann fra vassdrag. En elv, bekk, et vann eller en innsjø kan være egnede vannkilder. Tenk også på hvordan vanntilførselen vil være midt på sommeren, er vannkilden utsatt for tørke eller flom?
 • Sjekk vannkvaliteten. Vi anbefaler alltid å sjekke vannkvaliteten, både visuelt og med prøver. Det kan ligge kadaver som smelter med snøen på våren, eller vannet kan bli forurenset når det er lemenår. Vi samarbeider med et anerkjent laboratorium som i tillegg til å dyrke frem mulige bakterier, kan si noe om mineraler og annet i vannet. I tillegg kan laboratoriet anbefale tiltak for å forbedre vannkvaliteten, som vannfilter eller å tilsette kjemikalier. Noen ganger har ikke vannet god nok kvalitet, og du må rett og slett bare frakte ‘’drikkevann’’ med deg fra butikken eller hjemmefra!
 • Samle vann i sisterne. En løsning er å samle regnvann fra taket til vaskevann. Mange magasinerer opp vann fra en bekk eller annen vannkilde i en sisterne for å sikre jevnere vanntilførsel. Det er da viktig å skille dette vannet fra drikkevann.

6. RENSE AVLØPSVANNET

Det er strenge regler for utslipp av vann fra hytter og fritidshus. Vannklosett krever en septiktank og rensing av avløpsvannet. Husk også at en septiktank må tømmes jevnlig, slik at tømmebil må kunne komme til.

Der ikke det er mulig, må du vurdere andre toalettløsninger, som Jets vacuum toalett, forbrenningstoalett som Cinderella eller biologiske toalett som Snurredassen.

Gråvann, altså vann fra vask og annet forbruk, må renses før det kan slippes ut. Det finnes flere systemer for dette.

Renseanlegg fra Odin Miljø for rensing av gråvann før det slippes ut

Gråvann, altså vann fra vask og annet forbruk, må renses før det kan slippes ut. Det finnes flere systemer for dette. Odin Miljø er vår leverandør på renseanlegg i både hytter og hus.

VI HJELPER DEG MED Å FÅ VANN PÅ HYTTA

Det er en stor hygieneforbedring å kunne vaske hender i rennende vann etter toalettbesøk, fremfor våtservietter som tar lang tid å brytes ned, eller å bruke kjemiske midler.

Ønsker du hjelp med å finne en løsning som passer for nettopp din hytte, gir vi deg gjerne gode råd og forslag til løsning. Vår digitale rørlegger kan også se på hva som er mulig på hytta ved hjelp av mobiltelefonen.

Bestill tid med vår digitale rørlegger

Kontakt med oss gjerne for en prat om vann på hytta!

 

Flere tips og mer inspirasjon fra Fauske Rør